Bitcoin’in fiyatını fezaya fırlatan teknoloji: Lightning Network

Bugün akşamüstü bir toplantıya girmeden önce fiyatı $15k olan Bitcoin toplantıdan çıktığımda $17k civarındaydı. Buna katkı sağlayan en önemli şey şüphesiz Lightning Network’ün mainnet’te entegrasyon testlerinin yapıldığının duyurusu diyebiliriz.

Lightning Network protokolü en basit anlatımıyla birden fazla transfer yapmak isteyen tarafların ağ üzerinde kendi aralarında hızlı bir şekilde transferleri gerçekleştirmesini sağlamak için ortaya çıkan bir çözüm. Bunu da yarattığı ödeme kanalları üzerinden gerçekleştiriyor. Bu protokolün nasıl çalıştığını Inoix blog sayfasında çok da derin teknik detaya inmeden anlatmaya çalıştım. Detaylarını öğrenmek ve nasıl çalıştığını anlamak için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Dünya gerçekten çok ilginç bir dönemden geçiyor, bu değişime tanıklık etmek ve daha emekleme aşamasındaki bu teknolojilerin gelişme süreçlerini takip etmek gerçekten çok heyecan verici.

Ancak bu noktada Türkiye’deki kripto para komünitesini, özellikle bu işin içine dahil olmuş olan teknik kökenli arkadaşları da, eğer başıma bir şey gelmeyecekse, biraz eleştirmek istiyorum.

Ne yazık ki bu teknolojiyi gerçekten anlamadan, öğrenmeden sadece bu işin rüzgarına kapılıp körü körüne bir çok şeyi savunurken bulabiliyoruz kendimizi. Bana kalırsa bu teknolojiyi öğrenmek demek belli terim ve kavramları finanstan bağımsız olarak teknik anlamda anlamak olmalı. İşte bu yüzden ‘O artar mı bu iner mi’ diye bakmaya ve bazen de kör tahminler yapmaya başlamadan önce iyi anlamak, okumak ve üretmek hem ülkeye hem de komüniteye çok daha faydalı olur görüşündeyim.

Birbirimizi eğitsek, birbirimizden öğrensek ve daha önemlisi bir yazı, bir video ya da ses kaydı, ya da hiç bir şey olmasa da tartışmalarda soru sorarak bir şeyler üretsek ne kadar da güzel olurdu.

Esen kalın!

Inoix Blog: Bitcoin Lightning Network yazısı için tıklayın.

--

--

I do stuff. with code.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store