Uçurtma Projesi’yle ilgili en son yazıyı Mayıs ayında yazdığımı fark ettim. Bu geçirdiğimiz 7 aya epey bir gelişme sığdırdığımız gibi sizlere tanıtmak istediğimiz yeni bir özelliğimiz de var.

Ancak ona gelmeden önce Ekim ayına kadar neler yaşandığını anlatmak istiyorum.

Mayıs ayından bu yana yaşadığımız en büyük sıkıntı olan ekip ve…

Uçurtma projesi’nde yeni bir hedefe ulaştığımız için, hem hafızaları tazelemek hem de bu noktaya gelene kadar ürünün adım adım evrimleşmesi sonunda geldiği noktayı yeniden paylaşma ihtiyacı hissettim. Bu yazıda da Uçurtma’nın geldiği son noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Credit: Daniel Monsivais

Uçurtma’nın kuruluş hikayesini ve neden bu yola girdiğimizi bu yazıda tekrar etmeyeceğim, ancak…

Uçurtma Projesi öğrenciler için başvuruları toplamaya başladı! Yakın bir zaman içerisinde de öğrencilere destek olabileceğiniz platformu yayına alacağız!

https://ucurtmaprojesi.com

Credit Dmitri Popov

Uçurtma projesi yaklaşık iki yıl önce Türkiye’deki öğrencileri Ethereum Foundation tarafından her yıl yapılan DevCon etkinliğine göndermek için ortaya doğal bir şekilde ortaya çıkmıştı.

Bu çağrımıza bir çok firma ve…

Bu yazı ilk defa Arka Kapı dergisinin 3'üncü sayısında yayınlanmıştır.

Blok zinciri alanında, sonunda, gerçek uygulamaları görmeye ve kullanmaya başlıyoruz. Hala daha emekleme adımlarında olduğunu düşündüğüm bu teknolojinin en büyük getirilerinden bir tanesi ‘Decentralised Applications’ (DApp) yani merkezi olmayan uygulamaların geliştirilmesine olanak tanıması. Bu tarz uygulamaların yaygınlaşmasında en çok etkisi…

Bu girişim sonucunda ortaya çıkartmaya çalıştığımız Uçurtma projesine katkı sağlamak için taslak aşamasında olan dokümantasyonumuza göz atabilirsiniz.

DevCon her yıl Ethereum Foundation tarafından yapılan uluslararası bir teknoloji konferansı. Konferansın konuşmalarının tamamı elbette blok zinciri, merkeziyetsizlik ve Web3 ekosistemi ile ilgili oluyor ve tüm konuşmalar internet üzerinden yayınlanıyor. …

Veri Saklama Sorunları ve Çözümleri

Bu yazı ilk defa Arka Kapı dergisinin 2'nci sayısında yayınlanmıştır.

Blokzinciri teknolojileri Türkiye’de olduğu gibi dünyada da geniş bir şekilde tartışılıyor. Geçtiğimiz 10 ay boyunca en popüler olduğu zamanları yaşadık dersem sanırım pek de yanılmamış olurum. Bunun en büyük nedeni şüphesiz ki bir çok farklı teknolojinin ortaya çıkması ve bu…

Bugün akşamüstü bir toplantıya girmeden önce fiyatı $15k olan Bitcoin toplantıdan çıktığımda $17k civarındaydı. Buna katkı sağlayan en önemli şey şüphesiz Lightning Network’ün mainnet’te entegrasyon testlerinin yapıldığının duyurusu diyebiliriz.

Lightning Network protokolü en basit anlatımıyla birden fazla transfer yapmak isteyen tarafların ağ üzerinde kendi aralarında hızlı bir şekilde transferleri gerçekleştirmesini…

Mert Susur

I do stuff. with code.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store